Vacatures – Opleiding tot Administratief Medewerker – Gezondheidscertificaat (HEV) | IQ Gezondheidszorg (2023)

Vacatures Opleiding tot administratief assistent – ​​Gezondheidscertificaat (HEV) | IQ Gezondheidszorg

Vacatures – Opleiding tot Administratief Medewerker – Gezondheidscertificaat (HEV) | IQ Gezondheidszorg (1)Vacatures – Opleiding tot Administratief Medewerker – Gezondheidscertificaat (HEV) | IQ Gezondheidszorg (2)

Toepassen

Over vacatures

 • 18-20 uur per week
 • specifieke periode
 • 1 jaar bij vaste contracten
 • fase 6
 • Voltijds: minimaal € 2403,- - maximaal € 3302,- per maand
 • Solliciteer vóór 18 september 2023

#wijzijnradboudumc, bist du auch?

Werk

Vind je het leuk om te steunen? Met name een medische, biomedische en tandheelkundige opleiding (basisopleiding). En onze bijscholingen (post-initieel)? Dan willen wij jou graag leren kennen!Lees verder

Werk

Vind je het leuk om te steunen? Met name een medische, biomedische en tandheelkundige opleiding (basisopleiding). En onze bijscholingen (post-initieel)? Dan willen wij jou graag leren kennen!

Vanwege de geplande fusie van Health Sector Health Evidence (HEV) en IQ op 1 januari 2024 zijn de processen herzien. Tegen deze achtergrond hebben wij gemerkt dat de ondersteunende activiteiten zijn verschoven van onze staf (in dit geval vooral docenten) naar nieuwe collega's. Je vervangt dus niemand, maar door een welkome nieuwe collega te zijn, maak je medewerkers vrij om andere dingen te doen.

Dit bereik je onder andere door nauw samen te werken met een collega van het secretariaat die al een onderwijsondersteunende opdracht heeft. Daarnaast werk je nauw samen met andere collega's en medewerkers op het secretariaat. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voer je zowel zelfstandig als in teamverband taken uit. Je stemt je werk af met collega's wanneer dat nodig is en bent bereid feedback te ontvangen en te geven.

U kunt uw medewerkers ontlasten door ze op te leiden in de breedste zin van het woord:

 • Activiteit:Administratieve en secretariële ondersteuning:
  • planningsadvies.
  • Deelnemer Gegevensverwerker (Basisopleiding).
  • Bouwen en onderhouden van ICT-systemen voor het onderwijs - Brightspace.
  • Planning.
  • Formatteer en print sleutels.
  • Organisaties na het hoger onderwijs:
   • Denk aan locatie/AV/restaurants.
   • betalingen verwerken.
 • Geef aanbevelingen over effectiviteit en efficiëntie.
 • Contacten en diensten voor docenten/studenten.
 • Verwerk e-mails uit verschillende mailboxen.
 • Nabewerking.
 • Maar ook andere nieuwe activiteiten zullen je niet afschrikken!
Werkplek

Als onderwijskundig administratief medewerker maak je deel uit van de toekomstige (verwachte) afdeling IQ Health. De huidige Health Evidence (HEV) en IQ Health-activiteiten worden op 1 januari 2024 samengevoegd. Naast onderzoek en advies zijn beide afdelingen al zeer actief op het gebied van onderwijs...

Lees verder

Werkplek

Als onderwijskundig administratief medewerker maak je deel uit van de toekomstige (verwachte) afdeling IQ Health. Huidige certificering van het ministerie van Volksgezondheid (Hybrideauto) IIQ-gezondheidszorgDe consolidatie zal plaatsvinden op 1 januari 2024. Naast onderzoek en advies/dienstverlening zijn beide afdelingen ook zeer actief op het gebied van onderwijs.

doorgaanAfdeling Hybride VoertuigenWij willen de gezondheidszorg en de volksgezondheid verbeteren. Hiervoor ontwikkelen wij methoden van prognose- en evaluatieonderzoek, die wij ook toepassen en onderwijzen. De afdeling heeft drie kerntaken: onderzoek, onderwijs en advies. De kerntaken richten zich op onderzoeksmethodologie en data-analyse die relevant zijn voor de onderzoeksthema's van het Radboudumc.

IQ-gezondheidszorgVerlangen “Het bieden van kennis en expertise ter ondersteuning van beleid en praktijk in hun zoektocht naar goede, veilige en verantwoorde gezondheidszorgsystemen.” Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van de zorg verbeterd kan en moet worden, en kwaliteit verwijst naar de kwaliteit van de zorg die zij leveren. Zorg voor verplegend personeel, verpleegprocessen en het verpleegsysteem. De afdeling verricht wetenschappelijk onderzoek, adviseert diverse spelers in de zorgsector en biedt uitgebreide onderwijsactiviteiten aan.

Overzicht

U kunt het grote geheel in de gaten houden terwijl u de kleinste details in de gaten houdt. Met geweldige organisatorische vaardigheden kun je veel plezier beleven aan het aannemen van de rol van een spin in het web. Je gaat uitdagingen niet uit de weg; Ze ondernemen stappen om uitbreidingsmogelijkheden te verkennen...Lees verder

Overzicht

U kunt het grote geheel in de gaten houden terwijl u de kleinste details in de gaten houdt. Met geweldige organisatorische vaardigheden kun je veel plezier beleven aan het aannemen van de rol van een spin in het web. Je gaat uitdagingen niet uit de weg; Ze ondernemen stappen om manieren te onderzoeken om educatieve ondersteuning en aanvullende begeleiding aan werknemers te bieden. Eén van jouw sterke punten is dat je gestructureerd werkt en structuur gebruikt daar waar deze ontbreekt. Je vriendelijke en duidelijke communicatiestijl in combinatie met je natuurlijke vermogen om gemakkelijk te socialiseren maakt je profiel compleet. Wij zijn erg blij u te ontmoeten!

laten we elkaar leren kennen

werkomgeving

Als je bij het Radboudumc werkt, loop je voorop en werk je samen aan de toekomst van de zorg. Er zijn meer Onze voordelen zijn toegestaan. Profiteer van ons keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden die op jou zijn afgestemd. Bij het Radboudumc krijg je vertrouwen en...Lees verder

werkomgeving

Als je bij het Radboudumc werkt, loop je voorop en werk je samen aan de toekomst van de zorg. Er zijn meer Onze voordelen zijn toegestaan. Profiteer van ons keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden die op jou zijn afgestemd. Bij het Radboudumc krijg je het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om samen dingen voor elkaar te krijgen. Dat is iets waar u op kunt vertrouwen:

 • Bij een voltijd dienstverband ligt het bruto maandsalaris tussen de 2.403 en 3.302 euro (niveau 6).
 • Vanaf 1 november 2023 stijgen de lonen met 4%.
 • Het jaarlijkse vakantiegeld bedraagt ​​8%, de eindejaarsuitkering 8,3%.
 • Na overleg kan de werktijd verlengd worden naar 3 tot 5 werkdagen.
 • Gedeeltelijk thuiswerken is in overleg mogelijk.De vergoeding voor thuiswerken bedraagt ​​2 euro per dag en persoon. Meer dan budget voor het inrichten van uw thuiskantoor.
 • Als u onregelmatig werkt, kunt u een toeslag krijgen.
 • Een werkweek van 36 uur resulteert in 168 vakantieperioden (23 dagen) per jaar.
 • Voeg optioneel ook andere feestdagen toe.
 • Terugbetaling van 70% van uw pensioenpremies. De overige premies betaalt u zelf via uw loonstrook.
 • Extra kortingen op zorgverzekeringen. U heeft twee soorten collectieve zorgverzekeringen: UMC Zorgverzekering en CZ Collectief. Ze bieden veel aanvullende diensten aan om actief en gezond te blijven, zoals preventiebudgetten, workshops en apps.
 • Jaarlijkse training, inclusief professionele en persoonlijke training.

behalve de onzewerkomgevingDaarnaast bieden wij onze medewerkers nog diverse andere diensten aanaantrekkelijke faciliteitenVoorbeelden hiervan zijn kleuterscholen en sportfaciliteiten. Wilt u meer weten? Bekijk het ookUMC

Sollicitatie

Wil jij het verschil maken voor onze patiënten? Solliciteer dan vóór 18 september 2023. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.Lees verder

Sollicitatie

Wil jij het verschil maken voor onze patiënten? Solliciteer dan vóór 18 september 2023. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Wat kun je nog meer verwachten?

Bij aanvang van het dienstverband vragen wij een strafbladverklaring (VOG) op en controleren de functie hierop. U hoeft hiervoor niets te doen, hierover vertellen wij u later meer.

Radboudumc is een gastvrije werkgever. Iedere collega brengt waardevolle ervaring, specialistische kennis en creativiteit in. Wij geloven in de toegevoegde waarde van onze productenDiverse en inclusieve organisatie。 #wijzijnradboudumc

Lees meer over onzeSollicitatieof kijkenVeel Gestelde Vragen

Wij werven voor deze functie. Acquisitie is niet belangrijk, maar delen op het netwerk is waardevol.

aanraken

Heb je nog vragen? Neem contact opAnne Vanderheed, Directeur HEV en IQ Health, Tel.: 06 41 22 08 93. Om te solliciteren, gebruikt u de knop "Direct solliciteren".Lees verder

aanraken

Heb je nog vragen? Neem contact opAnne Vanderheed, Directeur HEV en IQ Health, Tel.: 06 41 22 08 93. Om te solliciteren, gebruikt u de knop "Direct solliciteren".

Solliciteren is een stap te ver, maar ben jij benieuwd wat het betekent om deze functie bij het Radboudumc te vervullen? Voor informatie kunt u contact opnemen met bovengenoemde collega's. Heeft u nog vragen? Kijk dan eens op onze siteVeel Gestelde Vragen

Vind een baan die bij je past

alle vacatures

Bekijk ook andere interessante functiesVacatures

Baanalarm

Mis je geen vacatures?

om te registreren

Volg ons

ook erg interessant

Freelance secretaresse voor het personeelssecretariaat Oogheelkunde

Soa:20-24 Neem
vervaldatum:11 september 2023

Lees verder

Vacatures personeel Informatiecentrum voor studenten | cursusbeheer

Soa:24
vervaldatum:1 september 2023

Lees verder

Vrije secretaris | Projectmedewerker op het secretariaat van de afdeling pathologie

Soa:32-36
vervaldatum:7. September 2023

Lees verder

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Carlyn Walter

Last Updated: 06/09/2023

Views: 5944

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Carlyn Walter

Birthday: 1996-01-03

Address: Suite 452 40815 Denyse Extensions, Sengermouth, OR 42374

Phone: +8501809515404

Job: Manufacturing Technician

Hobby: Table tennis, Archery, Vacation, Metal detecting, Yo-yoing, Crocheting, Creative writing

Introduction: My name is Carlyn Walter, I am a lively, glamorous, healthy, clean, powerful, calm, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.